Gemeenten

TotallyTraffic is een “integraal” programma, dat wil zeggen, dat er aandacht is voor zowel het gedrag van / de verkeerseducatie aan de leerlingen als voor een veilige infrastructuur en voertuigen (bijvoorbeeld de technische staat van de fiets) en de communicatie met andere weggebruikers.

Om zo’n integraal programma goed en duurzaam te kunnen organiseren en uitvoeren is de inzet van de gemeente onmisbaar. Zij kan de randvoorwaarden creëren om – samen met andere gemeenten en overige partners in de regio – scholen te ondersteunen met advies, informatie en menskracht (bv. door het bekostigen van gastlessen). Daarnaast is het belangrijk, dat de gemeente oog heeft en houdt voor de veilige schoolroutes, ook door te luisteren naar de mening van leerlingen zelf daarover. De School-Thuismodule en andere tools bieden voor dat laatste een mooie handvatten.

De gemeente kan voor de invulling van haar rol volop rekenen op de ondersteuning vanuit de regio en het ROV-ZH.