Over Totally Traffic

TotallyTraffic is het structurele programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie in het Voortgezet Onderwijs in Zuid-Holland. Het is in 2009 in deze provincie gelanceerd en is in de jaren erna ook in Noord-Brabant en Limburg ingevoerd.

Het programma bevat naast de educatieve modules organisatorische middelen zoals menskracht (bv. in de persoon van de accountmanager in de regio en de gastdocenten) en een raamwerk voor een overeenkomst tussen gemeente, school en RPV.

Veel regio's, gemeenten en scholen vinden het prettig de afspraken op het gebied van TotallyTraffic op een school voor meerdere jaren vast te leggen in een overeenkomst, zodat de school weet waar zij op kan rekenen. Welke partners mee ondertekenen en welke afspraken precies worden gemaakt is een kwestie van maatwerk per regio. Daarom hebben we een format voor een overeenkomst gemaakt, dat naar eigen inzicht kan worden aangevuld en ingevuld.