In TotallyTraffic werken veel partijen samen

De overheden in Zuid-Holland:

De gemeenten, de RPV’s en daar aangestelde accountmanagers, het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) en diens opdrachtgevers de provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam hebben in 2009 de handen ineen geslagen om scholen voor verkeersveiligheid en –educatie te gaan mobiliseren en ondersteunen met het programma, menskracht en financiële middelen voor het programma TotallyTraffic.

Uitvoerders van de gastlessen:

Enkele Onderwijsbegeleidingsdiensten, maar ook de jongerenorganisatie Stichting TeamAlert, Bureau LeefstijlRaned, een aantal rijscholen, Johan Cahuzak Theater, Veilig Verkeer Nederland en de NS werken mee aan de uitvoering van de TotallyTraffic gastlessen. Bij de verschillende modules is aangegeven wie de afzonderlijke modules uitvoeren.

ttpartners17052017